Spørgeskema

ModernMind har specialiseret sig i gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser inden for arbejdsmiljøet. Vi afholder spørgeskemaundersøgelser for både mindre og større virksomheder.

Vores undersøgelser sætter fokus på:

  • APV
  • Trivsel
  • Sundhed
  • Sygefravær
  • Kommunikation

Processen er simpel. Vi sender et link til jeres medarbejdere, som via nettet besvarer spørgeskemaet. Alternativt kan det udleveret i print.  Efter vi har modtaget besvarelserne, overdrager vi de aftalte rapporter, som bl.a. indeholder målrettede indsatsområder til jeres situation. 

Det er muligt at få sammenlignet sine resultater med andre virksomheder inden for sin branche på nogle undersøgelser.

 
  • maler.JPG
  • nye 166.jpg
  • IMG_2395.JPG
  • godt af anne.JPG
  • 123_2315.jpg
Referencer

Politikens Lokalaviser A/S

I samarbejde med ModernMind gennemførte vi en trivselsmåling med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og de seks guldkorn. ModernMind har bidraget med meget kompetent faglig sparring omkring psykisk arbejdsmiljø og kortlægning af dette. Udover levering af spørgerammen, som blev udarbejdet i tæt samarbejde med os, har ModernMind udfærdiget en række særskilte rapporter og præsentationer, som har været særdeles anvendelige i den videre indsats for os. ModernMind har været en meget vidende, fleksibel og lydhør samarbejdspartner for os.

Birgitte Louise Wad

HR chef og cand. Jur ▪ Politikens Lokalaviser A/S