Værdigrundlag

ModernMinds mission er, at hjælpe virksomheder med at skabe en bevægelse mod velfungerende arbejdsvilkår.

De tre begreber under vores logo: Indsigt, handling & forandring; er valgt, fordi disse ord afspejler forandringsprocessen.

Indsigt skabes gennem en læreproces, der implicerer refleksion. Læreprocessen tilvejebringer ny viden, der giver grundlag til at håndtere jeres udfordringer på nye og konstruktive måder.

Handling sker i et spændingsfelt mellem fornyende og bevarende kræfter i organisationen, og indsigten bliver her en forudsætning for, at I kan navigere sikkert mod målet. I tager konsekvensen af de nye indsigter og handler i samklang med denne viden på en konstruktiv måde.

Forandring bliver en naturlig følge, da de nye handlinger går udover de sædvanlige arbejdsrutiner. Ved at kombinere blikket for nye muligheder med handling opnås de ønskede mål.

 
  • IMG_2395.JPG
  • godt af anne.JPG
  • maler.JPG
  • nye 166.jpg
  • 123_2315.jpg
Referencer

Politikens Lokalaviser A/S

I samarbejde med ModernMind gennemførte vi en trivselsmåling med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og de seks guldkorn. ModernMind har bidraget med meget kompetent faglig sparring omkring psykisk arbejdsmiljø og kortlægning af dette. Udover levering af spørgerammen, som blev udarbejdet i tæt samarbejde med os, har ModernMind udfærdiget en række særskilte rapporter og præsentationer, som har været særdeles anvendelige i den videre indsats for os. ModernMind har været en meget vidende, fleksibel og lydhør samarbejdspartner for os.

Birgitte Louise Wad

HR chef og cand. Jur ▪ Politikens Lokalaviser A/S